Národní plán obnovy

Plán pro oživení a odolnost České republiky

Společnou reakcí zemí Evropské unie na ekonomickou recesi je realizace politik, které pomohou zmírnit dopady pandemie COVID a podpoří obnovu ekonomik. Zásadním ekonomickým prvkem mezi nimi je Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and resillience facility, RRF). Plán pro oživení a odolnost, resp. Národní plán obnovy (NPO) představuje komplexní a přiměřeně vyváženou reakci na hospodářskou a sociální situaci České republiky v mohutném objemu přes 170 mld. Kč.

NPO je tvořen pilíři a jednotlivými komponentami podpor. Níže jsou blíže prezentována taková opatření, která jsou určená pro využití ze strany podniků.

Národní plán obnovy

Přehled  dotací

Firmy

Přehled dotačních programů pro firmy:


Dotace pro firmy

Obce

Přehled dotačních programů pro obce:


Dotace pro Obce

Nejedná se o oficiální stránky NPO, toto jsou soukromé stránky sloužící k informování o dotačních možnostech.

 

Co má za cíl Národní plán obnovy

Národní plán obnovy je poctivě připravený a důkladně prodiskutovaný plán, který obsahuje priority vlády ČR. A především platí, že je to plán pro každého z nás.


Jednotlivé komponenty, včetně finančních alokací, jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků. Plán rovněž reflektuje požadavek evropské legislativy, aby minimálně 37 % zdrojů šlo na zelenou a 20 % na digitální transformaci. ČR je v tom dál, náš Národní plán obnovy počítá dokonce s 41,6 % výdajů na tzv. klimatickou tranzici a 22,1 % na digitalizaci. NPO je tedy kompromisem mezi požadavky kladenými na plán evropskou legislativou, potřebami a prioritami České republiky, jednotlivých resortů a všech relevantních partnerů – svazů, asociací, spolků, s kterými MPO jedná...
 

Více informací

 

Podpora výzkumu a vývoje v podnicíchPodpora výzkumu a vývoje v podnicích

Podpora výzkumu a vývoje v podnicích (v souladu s Národní RIS3 strategií) Implementace Program podpory Ministerstva průmyslu a obchodu „TREND“ implementovaný Technologickou agenturou ČR od roku 2019 s financováním od roku 2020.

Rozvoj kulturniho a kreativního sektoruRozvoj kulturniho a kreativního sektoru

Kreativní vouchery Implementace Vznik kreativní galerie včetně backendu administrativního systému (zahrnuje projektový manuál, administrační systém a licence pro editaci kreativní galerie, editaci přihlášek firem, až po fázi ...

Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli  národní rozvojové bankyNové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky

Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky Implementace Nástroj Mezzanin bude realizován v rámci skupiny národní rozvojové banky ČMZRB. ČMZRB zajistí odpovídající strukturu ...

 

Více programů


Získejte dotaci, se kterou Vám rádi pomůžeme!

Kontaktujte nás