Národní plán obnovy

Plán pro oživení a odolnost České republiky

Společnou reakcí zemí Evropské unie na ekonomickou recesi je realizace politik, které pomohou zmírnit dopady pandemie COVID a podpoří obnovu ekonomik. Zásadním ekonomickým prvkem mezi nimi je Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and resillience facility, RRF). Plán pro oživení a odolnost, resp. Národní plán obnovy (NPO) představuje komplexní a přiměřeně vyváženou reakci na hospodářskou a sociální situaci České republiky v mohutném objemu přes 170 mld. Kč.

NPO je tvořen pilíři a jednotlivými komponentami podpor. Níže jsou blíže prezentována taková opatření, která jsou určená pro využití ze strany podniků.

Národní plán obnovy

Přehled  dotací

Firmy

Přehled dotačních programů pro firmy:


Dotace pro firmy

Obce

Přehled dotačních programů pro obce:


Dotace pro Obce

Nejedná se o oficiální stránky NPO, toto jsou soukromé stránky sloužící k informování o dotačních možnostech.

 

Co má za cíl Národní plán obnovy

Národní plán obnovy je poctivě připravený a důkladně prodiskutovaný plán, který obsahuje priority vlády ČR. A především platí, že je to plán pro každého z nás.


Jednotlivé komponenty, včetně finančních alokací, jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků. Plán rovněž reflektuje požadavek evropské legislativy, aby minimálně 37 % zdrojů šlo na zelenou a 20 % na digitální transformaci. ČR je v tom dál, náš Národní plán obnovy počítá dokonce s 41,6 % výdajů na tzv. klimatickou tranzici a 22,1 % na digitalizaci. NPO je tedy kompromisem mezi požadavky kladenými na plán evropskou legislativou, potřebami a prioritami České republiky, jednotlivých resortů a všech relevantních partnerů – svazů, asociací, spolků, s kterými MPO jedná...
 

Více informací

 

Výzva vyhlášena - Obnovitelné zdroje energiíVýzva vyhlášena - Obnovitelné zdroje energií

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva Cíl programu: Za hlavní cíl je možné označit zajištění dostatečného rozvoje obnovitelných zdrojů energie, tak aby byl alespoň dílčím způsobem vykompenzován výpadek stávajících ...

Připravuje se - Digitální vysokorychlostní sítěPřipravuje se - Digitální vysokorychlostní sítě

Cíl výzvy: Zaměření investic na vysokokapacitní digitální infrastrukturu. Zvýšení investic do digitální infrastruktury s velmi vysokou kapacitou s cílem zvýšit pokrytí a využití sítí 5G. Podporované aktivity: vybudování ...

Připravuje se - Snižování spotřeby energiePřipravuje se - Snižování spotřeby energie

Fyzická infrastruktura a zelená tranzice Příjemci: obce, společnosti vlastněné ze 100 % obcí Zaměření podpory: Realizace projektů na zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení. Typové aktivity: Renovace ...

 

Více programů


Získejte dotaci, se kterou Vám rádi pomůžeme!

Kontaktujte nás